ExtremeBuiGemist.nl (pilot gemeenten)
Deze website geeft een overzicht van zware/extreme buien die zijn gefilterd uit radarbeelden van 2008 t/m 2017. De tabel (links) geeft kenmerken van de buien en de kaart (rechts) geeft de locaties van neerslag per km2 radarvak. Via een korte vragenlijst kunt U uw ervaringen delen over de gevolgen van een bui (geselecteerd uit de tabel). Deze informatie is waardevol om te leren voor welke (type) bui het stedelijke gebied kwetsbaar is.
Gemeente
Bebouwd
Onbebouwd
Meldingen
Filterdrempel

Neerslagperioden (datum/tijd) met tellingen van het aantal km radarvakken in een gemeente met neerslagsommen groter dan een filterdrempel per tijdvak (tijd in UTC).

begin gefilterde
neerslagperiode
jjjjmmdd hh:mm
duur
periode
hh:mm
15 min
>15
mm
30 min
>20
mm
60 min
>30
mm
180 min
>40
mm
6 uur
>50
mm
12 uur
>60
mm
24 uur
>70
mm
sociale
media
meldingen
20100825 15:0028:00---41110
20140710 03:0022:259148----0
20190619 06:0012:20471----0
20080726 00:0016:0066-----0
20120814 11:2002:5022-----0
20180530 13:3002:4511-----0
20170720 09:4003:00-1-----0
20090526 02:0500:352------0
Kies een neerslagperiode in de tabel links en kies een tijdvak/grenswaarde boven de kaart.
nul
situatie
15 min
>7.5 mm
30 min
>10 mm
60 min
>15 mm
180 min
>30 mm
6 uur
>30 mm
12 uur
>30 mm
24 uur
>30 mm
periode
totaal
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm